1. sprawdzanie przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych, spalinowych za mb od 0,90 zł
 2. kontrola przewodów wentylacyjnych (systemy zbiorcze) za lokal od 8,00 zł
 3. kontrola przewodów wentylacyjnych (kanały indywidualne) za lokal od 11,00 zł
 4. kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych za lokal od 18,00 zł
 5. kontrola wewnętrznej instalacji gazowej (z jednym odbiornikiem) za lokal od 8,00zł
 6. kontrola wewnętrznej instalacji gazowej (z dwoma odbiornikami i więcej) za lokal od 16,00zł
 7. kontrola przewodów kominowych kamerą inspekcyjną z zapisem za przewód od 80,00zł
 8. czyszczenie przewodów kominowych dymowych oraz spalinowych za mb od 5,00zł
 9. udrożnienie (odgruzowanie) przewodów kominowych za przewód od 120,00 zł
 10. uszczelnienie przewodów kominowych wkładami ALUFOL za 1mb od 90,00zł
 11. montaż nasad kominowych kwasoodpornych za 1 szt. od 150,00zł
 12. montaż nasad kominowych wentylacyjnych za 1 szt. od 90,00zł
 13. uporządkowanie nieprawidłowych podłączeń za 1 szt. od 110,00zł
 14. zabezpieczenie przewodów przed ptakami za przewód od 40,00zł
 15. dobudowa przewodów kominowych za mb od 180,00zł

Na wszystkie wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji.