1. Dyplom magistra administracji: nr dypl. 29156
  2. Dyplom mistrza kominiarskiego wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Warszawie nr upr. 8783
  3. Dyplom ukończenia kursu BHP, p. pożarowego do prac na wysokościach nr upr. 14/43/WY/2007
  4. Dyplom ukończenia kuru pedagogiczny nr upr. 48/16/2007