Anemometr skrzydełkowy jest praktycznym, mobilnym, zasilanym na baterie urządzeniem pomiarowym do pomiarów prędkości przepływu powietrza, temperatury i relatywnej wilgotności w powietrzu .Urządzenie to znajduje zastosowanie np. w przy pomiarach urządzeń klimatyzacyjnych, w pomieszczeniach mieszkalnych, etc.. Zintegrowany odczyt wartości średnich w ośmiu punktach pomiarowych umożliwia także pomiary przy dużych kanałach wylotowych powietrza z automatycznym obliczeniem wielkości przepływu powietrza. Przy odczycie wyników pomiaru użytkownik może wybrać spośród różnych jednostek miary (0C,0F, %rH, m/s, ft/m,m3/m, cfm, cm, inch).