• uszczelnianie przewodów kominowych wkładami typu ALUFOL
 • sprawdzanie przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) na ciąg i drożność wraz ze szkicem przewodów ponad dachem oraz potwierdzeniem lokatorskim z przeprowadzonej kontroli
 • opiniowanie przewodów kominowych do zakładów gazownictwa oraz wydziałów architektury
 • sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej wraz z usuwaniem usterek wycieków gazu
 • udrożnianie przewodów kominowych
 • uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • montaż nasad wiatrochronnych
 • zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami
 • okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • ekspertyzy kominiarskie
 • opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb gazownictwa i architektury,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń i podłączeń kominowych wraz ze szkicami i opisem,
 • sprawdzanie przydatności eksploatacyjnej przewodów po kapitalnych remontach i nowych,
 • usuwanie stwierdzonych usterek według zaleceń pokontrolnych,
 • montaż nasad kominowych,
 • remonty kominów ponad dachem
 • badania szczegółowe przewodów kominowych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, m.in. kominowej kamery inspekcyjnej z możliwością robienia kolorowych zdjęć i filmów,
 • dokonywanie pomiaru strumienia objętości usuwanego powietrza poprzez przewody kominowe,
 • montaż i wymiana stalowych wkładów kominowych kwasoodpornych i żaroodpornych,
 • uszczelnianie przewodów kominowych wkładami typu ALUFOL
 • konserwacja i sprawdzanie wentylacji mechanicznej
 • roboty ogólnobudowlane związane z kompleksowymi naprawami przewodów kominowych (przemurowanie, uporządkowanie podłączeń, uszczelnianie)

Oferujemy również usługi remontowo-budowlane, projektowanie i nadzór budowlany